0%
Caution: JavaScript execution is disabled in your browser or for this website. You may not be able to answer all questions in this survey. Please, verify your browser parameters.

Informovanost o rizicích povodní z přívalových srážek a preventivních opatřeních

Vítejte v průzkumu prováděném v rámci projektu RAINMAN

 

 

 

 

 

 

Riziko povodní z přívalových srážek se zvyšuje po celé Evropě!

Přívalové srážky mohou zasáhnout jakoukoli lokalitu a jsou typické nejen svojí intenzitou, ale také velmi krátkou dobou na varování. Přívalové srážky způsobují obrovské škody, ztráty na lidských životech a mají dopad i na životní prostředí v podobě znečištění vody, půdy apod.

Tento průzkum je prováděn v rámci projektu RAINMAN. Hlavním cílem projektu je zlepšit vzájemné řízení složek orgánů veřejné správy, aby došlo ke zmírnění rizika povodní z přívalových srážek. V rámci projektu RAINMAN jsou vyvíjeny praktické nástroje a inovativní metody, které pomáhají obcím a úřadům ke snižování negativních dopadů způsobených přívalovými srážkami. Nástroje a metody budou k dispozici prostřednictvím webové aplikace „RAINMAN-Toolbox“.

Ve všech zúčastněných partnerských regionech projektu byly vybrány pilotní lokality, v nichž byly realizovány pilotní aktivity za účelem testování vyvinutých metod a nástrojů. Cílem uvedeného testování bylo mj. též zlepšení proveditelnosti a použitelnosti vyvinutých metod a nástrojů. Pilotní aktivity navíc poskytují konkrétní ukázky možných řešení.

Tímto průzkumem chceme vyhodnotit

• pilotní činnosti a zapojení zúčastněných stran a

• přínos vyvinutých nástrojů a metod k lepšímu zvládání rizik povodní z přívalových srážek ve Vašem regionu.

Věnujte prosím 10 minut svého času a pomozte zlepšit připravenost a zvládání rizik povodní z přívalových srážek v Evropě!

Předem děkujeme za Vaši účast!

 

Ochrana dat:

Informace poskytnuté v tomto online průzkumu budou vyhodnoceny partnery projektu „RAINMAN“ a pověřenou kanceláří INFRASTRUCTURE & UMWELT Professor Böhm und Partner a nebudou předány třetím stranám ani zveřejněny. Vaše informace budou použity pouze v rámci projektu RAINMAN. Poskytnutím informací o Vaší instituci, jména, e-mailové adresy a telefonního čísla nám dovolíte Vás kontaktovat a přímo informovat o výsledcích průzkumu, aktuálním vývoji nebo událostech projektu RAINMAN a zapojit se do postupu zpracování. Data přenášená v této souvislosti budou vymazána, jakmile již nebudou potřebná pro uvedené účely nebo po uplynutí zákonných lhůt pro uchovávání. Máte kdykoli právo na odvolání souhlasu s používáním Vašich dat a osobních údajů.